Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht. Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Om cellen te vernieuwen, delen gezonde cellen zich. Celdelingen vinden heel frequent plaats en zorgen voor herstel of vernieuwing van de organen. Wanneer de cellen zich ongecontroleerd blijven vermenigvuldigen spreken we van kanker. Ze kunnen zelfs in de omliggende weefsels schade aanrichten en zo ‘uitzaaien’ (metastasering). Deze ongecontroleerde celdeling ‘verspreid zich’ via lymfevaten (lymfogene metastering), het bloed (hematogene metastering) en/of lichaamsholten (bv. buik).

De oorzaak is een mutatie of een fout in het DNA. Dit kan zowel door erfelijk als niet-erfelijke aanleg verkregen worden. Infecties, fysische factoren of zelfs chemische stoffen kunnen dit uitlokken.

De eerst klachten zijn heel vaag. Het start dus heel onschuldig. Pas bij blijvende problemen wordt er verder onderzocht. Röntgenonderzoek, echografie, CT-scan, MRI-scan, botscan en PET-scan zijn de gekende onderzoeken die moeten doorlopen worden. Daarnaast zal er ook een pathologisch onderzoek nodig zijn, er zal dus een staaltje onderzocht moeten worden.

De dienst in het ziekenhuis die zich bezig houd met alle soorten kanker is ‘oncologie’. Binnen oncologie is er chirurgie, radiotherapie en chemotherapie mogelijk. Dit zijn de behandelingsopties.